Stratégia & Világkép

Mélyre nyúló regionális gyökereink adják tartós növekedésünk alapjait külföldön és belföldön egyaránt. Igényes ügyfelek számára mi vagyunk az ideális kapcsolat. Miért is van ez így? A válasz: Tökéletesen össze tudjuk kapcsolni kíváló tanácsadási képességeinket a jelenkor technikai megoldásaival. Ezek segítségével megerösítjük helyzetünket Ausztria vezetö bankjai között.

Regionálisan gyökerezö struktúra.

Nyílt gondolkodás.

Kíváló megvalósítás.


Mélyen gyökerezö regionális strukturánk stabilitást nyújt,

ezáltal belföldön és külföldön egyaránt egészséges ütemben tudunk növekedni.

Nemzetközi univerzális bank vagyunk,

mely önálló és független a döntéshozatalban.

A „3 Banken Gruppe” bankcsoporthoz tartozásunk

és az egyenjogúságon alapuló együttmüködésünk a szövetségen belül egy nagybank erejét adja.


Az önmagunk által meghatározott utat járjuk,

lépésröl lépésre dolgozzuk fel magunkat Ausztria tíz legfontosabb bankjának körébe.

Csak akkor vállalunk kockázatot,

ha saját erönkböl is meg tudunk vele küzdeni. Ily módon biztosítjuk függetlenségünket és önállóságunkat.

Azonosulni tudunk ügyfeleink egyéni igényeivel.

Igényes ügyfelek számára idéalisan össze tudjuk kapcsolni kíváló tanácsadási képességeinket a modern kor technikai megoldásaival. 


Àtfogó fenntarthatóságra törekszünk,

ezért a bankunk felé áradó bizalom magasfokú és innovációs erönk meggyözö.

Munkatársaink saját felelösségük tudatában és a minöségi alapelvek betartása mellett tevékenykednek.

Attraktív munkahelyet és kihívásokkal teli jövöképet kínálunk nekik. Munkatársaink képzésébe hangsúlyozottan energiákat fektetünk és támogatjuk a hivatás és a magánélet összeegyeztethetöségét.

Részvényeseink részére hosszútávú értéknövekményt kínálunk,

mely egy elfogadható mértékü éves hozammal párosul. Így vonzóak vagyunk, mint befektetési célpont és ezáltal erösítjük a tökemegfelelésünket.


Három fö intézkedési csomag fogalmazza meg jövöbeli sikereink alapját. Professzionális rizikóstratégiánk segítségével aktívan és fenntarthatóan szeretnénk jövönket bebiztosítani.

 1. A saját töke a további növekedés kulcsa
  Stratégiai kezdeményezéseink a saját töke arányának javítását és a kockázatmentes növekedést hozó üzletágak bövítését célozzák meg.
   
 2. Nyereségorientált és költségtakarékos hozzállás egy önálló jövö érdekében
  A BKS Bank a gazdasági- és pénzügyi világválság éveiben is tartósan elfogadható nyereséget gazdálkodott ki, mivel valamennyi bevételi eséllyel élünk és tartalékainkat megfontoltan kezeljük. 
 3. Felelösségtudatunk növeli versenyképességünket
  Hozzáértö, jól képzett munkatársaink a legföbb eszköztárunk. Hangsúlyt fektetünk a teljesítmény folyamatos javítására, egy nyílt visszajelzési kultúra állandósítására és vezetöink, valamint munkatársaink betanítására és továbbképzésére.
   
 4. Kockázati megosztás és stratégiai irány
  Üzleti tevékenységünk egyik legföbb eleme, hogy idöben felismerjük a fellépö kockázatokat és ezeket hatékony kockázatkezelésünk útján korlátozzuk.
   
 5. Vállalati minöségre és fenntarthatóságra épülö üzleti modell
  Kifejlesztettük önálló fenntarthatósági stratégiánkat, melynek segítsével a fenntarthatóságot beleépítjük üzleti modellünkbe.A zöld- és szociális alapok bevezetése, az energiafelhasználás csökkentése, valamint a család és munkahely összeegyeztethetösége napi témáink.

Világképünk segítségével szeretnénk érzékeltetni, hogy mely célokat követjük részvényeseink, ügyfeleink, üzleti partnereink, munkatársaink és a vállalat érdekében, továbbá mely elvek határozzák meg gondolkodásunkat, cselekedeteinket és értékrendünket.

Jövöbe irányuló orientáció A jövönek több neve is van: A gyengék számára az elérhetetlen, a félösek számára az ismeretlen, a bátrak számára az esély.“ Victor Hugo. Mi bátrak vagyunk.
Stabilitás Kihívásokkal teli idökben is felelösségteljes, kiszámítható és megbízható partnerei vagyunk ügyfeleinknek és munkatársainknak.
Professzionalitás A ránk bízott feladatokat nehéz körülmények között is hatékonyan és szakmailag korrekten végezzük el. Az alapot szakmai felkészültségünk, hiteles fellépésünk és ügyfeleinkkel és munkatársainkkal szembeni  határidö-tartásunk képzi.
Felelösségtudat Felelösségtudatot képviselünk, céltudatosan, lelkiismeretesen, gondosan és a teljesség igénye mellett önállóan dolgozunk és cselekszünk.
Respekt Figyelem és tisztelet a munkatársaink ügyfeleink és partnereink irányába – ezen központi értékeket képviseljük. Úgy bánunk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Tiszteljük ügyfeleinket és munkatársainkat.
Integráció Magasfokú etikai elvek alapján cselekszünk és fellépünk bárminemü diszkrimináció és korrupció ellen. A hatályos jogszabályokkal és belsö irányelvekkel összhangban végezzük munkánkat.