IMPRESSZUM

ECG törvény 5 § és a médiatörvény egyéb rendelkezései

BKS Bank AG

St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T: +43 463 5858
F: +43 463 5858-329
E: bks@bks.at
www.bks.at

Társaság székhelye: A társaság székhelye Klagenfurt város, Ausztria.
Cégjegyzékszám / Cégbíróság: Klagenfurt tartományi cégjegyzék bejegyzései szerint, Dobernigstraße 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, cégjegyzékszám: FN 91810s.
Banki irányítószám: 17000
BIC: BFKKAT2K
Legal Entity Identifier (LEI): 529900B9P29R8W03IX88
Global Intermediary Identification Number (GIIN): CU7H97.99999.SL.040
Nemzetközi adószám: ATU25231503
Illetékes felügyeleti szerv: Pénzügyi felügyelet, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien.
Tagságok:

A BKS Bank AG tagja a Karintiai Gazdasági Kamara (Wirtschaftskammer Kärnten, Europaplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee), Banki és Biztosítási tagozatának

Alkalmazandó gazdasági és foglalkoztatásjogi elöírások:Alkalmazandó jogi elírások elsösorben a Bankszakmai törvény (Bankwesengesetz -BWG) és az Èrtékpapírfelügyeleti törvény (Wertpapieraufsichtsgesetz - WAG) aktuális rendelkezései. Ezen rendelkezések elérhetöek: www.ris.bka.gv.at.

A honlap tartalma:

A BKS Bank AG és leányvállalatai folyamatosan ellenörzik és aktuálizálják a weblapjaikon megtalálható információkat. Mindezen gondosság ellenére elöfordulhat, hogy az adatok idöközben megváltoztak. Felelösséget és garanciát ezért nem tudunk vállalni a rendelkezésre bocsájtott információk idöszerüségére, helyességére vagy tökéletességére vonatkozóan. Különös tekintettel fenntartja a BKS Bank AG és leányvállalatai a jogot az esetleges számszaki adatbeli tévedésekre. Anyagaink nem képeznek sem ajánlattétel, sem pedig az itt említett termékekre vonatkozó vételi vagy eladási felhívást.

Ugyanez vonatkozik a többi itt hívatkozott honlapra is, a hivatkozásokra történö kapcsolódás csak saját felelösségre történhet. A BKS Bank AG  és leányvállalatai nem vizsgálják a kapcsolt honlapok tartalmát és törvényszerüségét, ezért nem vonhatóak értük felelösségre.

A honlap módosításai:

A BKS Bank AG és leányvállalatai fenntartják továbbá a jogot a rendelkezésre nyújtott információk módosítására és kiegészítésére.

Felelösségvállalás kizárása:

A BKS Bank AG és leányvállalatai a honlapokat nem azon célból hozták létre, hogy Önnek vagy harmadik félnek tanácsadást vagy ajánlást nyújtsanak. A honlap információi és/vagy elemei nem megbízható alapjai befektetési vagy egyéb döntések meghozatalának. Hozamokra vonatkozó adatok csupán a múltat mutatják és nem feltétlenül iránymutatóak a jövöbeli hozamok tekintetében. Befektetési döntéshozatal elött kérjük, hogy lépjen kapcsolatba tanácsadóinkkal. 

Alapvetöen kijelentjük, hogy a BKS Bank AG és leányvállalatai nem felelnek az internetes jelenléttel összefüggésben keletkezö károkért, föleg nem a szoftver és hardver, a kapcsolatteremtés hiánya, esetleges késedelmek és félreirányítások eredményezte károkért.

Az adatcsere külsös szolgáltatók nem védett telekommunikációs csatornáin történik. A továbbítási hibákból, müszaki hiányosságokból, megszakításokból, késedelmekböl, üzemzavarokból vagy ezen csatornákra történö jogszerütlen behatolásokból keletkezö hátrányokért (beleértve az elmaradt hasznot is) a BKS Bank AG és leányvállalatai nem vállalnak felelösséget. A BKS Bank AG és leányvállalatainak felelösségvállalása akkor is kizárt, ha a fenti körülmények a BKS Bank AG részére veszteséget (vagy elmaradt hasznot) okoznak. 

Nem felelös a BKS Bank AG és leányvállalatai akkor sem, ha a felhasználó vagy harmadik fél a programok vagy programmódosítások nem rendeltetésszerü használata által okoz károkat.

Szerzöi jogok, márkanévjogok:

A BKS Bank valamennyi honlapjának tartalma és struktúrája szerzöi jogi védelem alatt állnak és kizárólag a BKS Bank AG és leányvállalatai tulajdonát képezik. Kivételt képeznek harmadik fél szerzöi jogai. Az adatok, információk, föleg szövegek, szövegrészek és képanyagok sokszorosítása és felhasználása a BKS Bank vagy az adott leányvállalata elözetes hozzájárulása után történhet meg. Az adatok vagy a teljes honlap letöltése és másolása vagy egyéb ilyenforma intézkedés által a jogok nem kerülnek átruházásra. A BKS Bank AG és leányvállalatai fenntartanak minden jogot, föleg a szerzöi- és márkajogot a honlap összes elemére, és ennek végrehajtására valamennyi rendelkezésre álló eszközt be is vetnek.

Adatvédelem:

Valamennyi személyre vonatkozó adatot a BKS Bank AG és leányvállalatai összhangban kezelnek a hatályos adatvédelmi törvénnyel (Datenschutzgesetz – DSG), az adatvédelmi alaptörvénnyel (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO), a telekommunikációs törvénnyel (Telekommunikationsgesetz (TKG) és a bankszakmai törvénnyel (Bankwesengesetz – BWG). További információkat az Adatvédelem menüpont alatt találnak.

Email-levelezés:

Köztudomású, hogy email útján küldött információkat és adatokat a feladó hozzájárulása nélkül módosítani lehet. Ezért a BKS Bank AG-nak és leányvállalatainak nem áll módjában jogilag kötelezö érvényü megbízásokat email útján befogadni, amennyiben erröl nem készült külön megállapodás. Az üzenetek, és föleg a jogilag kötelezö érvényü üzenetek email útján történö cseréje ezért a BKS Bank AG és leányvállalatai részére kötelezettségvállalás nélküli, amennyiben erröl nek készült külön megállapodás. Rögzítjük, hogy a bejövö emaileket csak a bank nyitvatartási idejében fogadjuk és dolgozzuk fel.

Nemek szerinti megnevezések:

A BKS Bank AG és leányvállalatai honlapján használt kifejezések mind ügyfél, vezetö, munkatárs, stb férfiakra és nökre egyaránt értendö.

Árképzés:

A BKS Bank AG és leányvállalatai arra törekszenek, hogy a termékeikre és szolgáltatásaikra vonatkozó árképzést az üzleti modellhez és a rizikóstratégiához igazítsák.

Információ a WAG 2018 törvény szerinti Product Governance tekintetében:

A BKS Bank által készített termékek forgalmazójaként § 31 WAG 2018 alapján lehetösége van alábbi emailcímen a termékekre vonatkozó visszajelzéseit leadni. EMail-cím: product.governance@bks.at

Fotók:
Getty Images és fotóanyag a BKS Banktól

Kiadó, médiakiadó, szerkesztöség, kiadási- és gyártási hely:

BKS Bank AG

St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt am Wörthersee (Ausztria)
cégjegyzék szám FN91810s, (Tartományi bíróság Klagenfurt)

Szervek / részvényesek:

A vállalkozás tárgya:

  • Banki ügyletek bel- és külföldön
  • Lízingügyletek belföldön

Alapvetö tartalmi irány:

  • A BKS Bank AG és leányvállalatai bemutatása
  • A BKS Bank AG és leányvállalatai által kínált termékek és szolgáltatások bemutatása
  • A banki üzletágban felmerülö általános témák

Tartalom és müszaki koncepció:

BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt am Wörthersee (Ausztria)

Fonda Interaktive Medien und Kommunikation GmbH
Neubaugasse 57/36
1070 Wien (Ausztria)

3 Banken IT GmbH
Untere Donaulände 28
4020 Linz (Ausztria)

Meglátásait komolyan vesszük. Szeretnénk Önnek kíváló termékeket és ügyfélbarát szolgáltatást kínálni. Elöfordulhat azonban, hogy Ön nem elégedett az általunk nyújtott szolgáltatással. Ez esetben lehetösége van a jogvédelmi szolgálathoz fordulni. Jogvédelmi szolgálatunkról további információkat az ügyfélinformáció menüpont alatt talál.

Közös mediátorszolgálat:

Az osztrák hitelintézetek bizonyos panaszok kezelése céljából felállította a Hitelintézeti Közös Panaszkezelö Hatóságot (Gemeinsame Schlichtungsstelle der Kreditwirtschaft - GSK).

A hatóság felel olyan vitás ügyek kezeléséért, melyek a § 1 BWG szerinti, a BKS Bank AG vagy leányvállalata és egy Ausztriában vagy egyéb szerzödö államban, az Európai Gazdasági Közösségben székelö fogyasztó (Fogyasztóvédelmi Törvény § 1 Konsumentenschutzgesetz) között keletkeznek.

A GSK nem illetékes devizahitelekböl keletkezö viták kezelésében.

A döntéshozatalra egy független, utasításoktól mentes és pártatlan ombutsman-szolgálat került összehívásra, melyet itt lehet elérni:

Osztrák Hitelintézeti Közös Panaszkezelö Hatóság

Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien (Ausztria)

www.bankenschlichtung.at

Fogyasztói panaszkezelés:

Amennyiben a panasz devizahitelezéssel függ össze, úgy a fogyasztóvédelmi panaszkezelö szerv az illetékes. A szervet az alábbi címen lehet elérni:

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte
Linke Wienzeile 18
1060 Wien (Ausztria)

www.verbraucherschlichtung.at

FMA (Finanzmarktaufsicht)
Otto-Wagner-Platz 5
1090 Wien (Ausztria)
www.fma.gv.at